OPEN CALL 2020

#hr

Program podrške na temu sukreiranja online projekata suvremene digitalne umjetnosti, namijenjen nezavisnim umjetnicima/cama, umjetničkim kolektivima, neformalnim inicijativama te neprofitnim organizacijama u kulturi. Provodi se putem otvorenog poziva za umjetničkom/kulturnom koprodukcijom na području RH, sa snažnim naglaskom na decentralizaciji, suradnjama, taktičkom stvaralaštvu i dijeljenju znanja u svrhu ostvarivanja umjetničkih i/ili kulturnih projekata u području suvremene medijske kulture.

U kontekstu višestrukosti globalne krize u 2020., posebno pozdravljamo mrežne, otvorene i inkluzivne projektne prijedloge koji umjetničkim/kulturnim jezikom potiču kritičke, etičke i (h)aktivističke diskurse orijentirane na učvršćivanje uzajamne solidarnosti i snažno zagovaranje osnovnih ljudskih prava.

#en

An online contemporary culture production support programme – aimed at independent artists and art collectives as well as both – informal initiatives and formalized non-profit culture-based organizations. The call is open to Croatia-based contemporary media arts&culture project coproduction proposals, with an emphasis on ideas supporting decentralization, collaboration, tactical creation and open knowledge.

In the multitude of the 2020 global crisis, we are especially favorable towards networked, open access and inclusive projects of an art&cultural discourse promoting critical, ethical and (h)activist actions oriented towards strengthening mutual solidarity and fierce advocating of basic human rights.


> OBRAZAC PRIJAVE // APPLICATION FORM >
+ Krajnji rok za prijavu // Final application deadline: 30.11.2020.
+ Rok za realizaciju // Collaboration deadline: 31.12.2020.
+ Q&A: hello@formatc.hr


Program “Inquiry Inc.[2020]” podržan je financijskim sredstvima Zaklade “Kultura Nova” i Grada Zagreba.