SUDA – Serverski esej o održivoj digitalnoj umjetnosti

SUDA je autonomni serverski esej koji svojim stalnom promjenjivim formatom okuplja FLOSS etiku, GNU/Linux metier i parametričku multimedijsku umjetnost.
Cilj projekta je razviti i realizirati likovno razvedenu skulpturu (od recikliranih metalnih i plastičnih materijala) – koja će služiti kao kućište integrirano s računalnim hardverom i kolekcijom umjetničkih računalnih skripti i softvera uvezanih u splet autorskih doprinosa okupljenih u SUDA serverskom manifestu.

#mlab