#VR_inc [2020] Elapsing Lorem Ipsum

Sretni smo predstaviti djelo "Elapsing Lorem Ipsum" nastalo u tijeku produkcije "VR inkubator".


“VR inkubator” je suradnički produkcijski projekt umjetnosti virtualne zbilje, s naglaskom na istraživanju njezinih potencijala i raznolikih konteksta njezina nastanka.

#VR_inc se u 2020. ostvaruje prvenstveno u formatu mrežne rezidencije i putem suradničke realizacije virtualnih 3D djela za skupnu izložbu. Tijekom decentraliziranog produkcijskog procesa - umjetnici_e odabrani za program sudjeluju u kreiranju i/ili prilagodbi svojeg djela za virtualni krajolik novog #VR_inc izložbenog postava, uz podršku i mentorstvo organizatora. Radi viših sila rezidencija je održana u puno manjem opsegu nego planirano, a nastavak je planiran u 2021. godini.

Suradnja u tijeku 2020. godine bila je namijenjena prvenstveno autori_ca_ma kritičkih objekata s potencijalom uzurpiranja semantike komercijalnih aspekata virtualnih prostora u kontekstu hrvatske kulturne baštine. U suradničkom procesu zahvalni smo što je sudjelovala svestrana umjetnica Teuta Gatolin.


Teuta Gatolin intermedijalna je umjetnica iz Zagreba, koja u svome radu najčešće istražuje tematike kaosa te onoga što im je blisko. Njezini su radovi često procesualni, te stvaraju iteracije samih sebe koje realizira sa suradnicima. U radu koristi medije prostorne instalacije, objekata, teksta, izvedbe te fotografije. Trenutno radi na temama eko-feminizma, klimatske krize i zaplitanju vrsta.
teutagatolin.wordpress.com


Lorem Ipsum umjetničko je istraživanje o kategorijama kaosa kojeg nastanjuju stvari što osciliraju između uređenog i neuređenog, slučajnog i namjernog. Lorem jest i bavi se svime onime što je merkurijalno, nastojeći ispipavati ove nerede te prostor koji im pripada.

Poveznica prema djelu: Elapsing Lorem Ipsum

We are proud to present the work "Elapsing Lorem Ipsum", produced as part of the "VR incubator" residency program.


“VR incubator” is a collaborative production project focused on the potentials and diverse contextual origins research of virtual reality art.

#VR_inc 2020 is primarily realized as an online residency and collaborative production of 3D art for a group exhibition. Artists selected for participation in the decentralized production process were planned to collaborate on producing and/or adapting their 3D art into a virtual space to be a part of the upcoming #VR_inc exhibition install, supported by the organisers. Due to various global and local forces majeures, the AiR program has been somewhat reduced, but its' continuation is planned for 2021.

This collaboration was primarily aimed at authors of critical objects built to tackle commercial semantics of the contemporary virtual space in the context of Croatian cultural heritage. We are extremely grateful to have had Teuta Gatolin, a well-versed intermedia artist - joining our collaborative process.


Teuta Gatolin is an intermedia artist based in Zagreb, Croatia.
In her work she is concerned with chaos, entanglements of various kind and things that live undefined between other defined things. Her artworks are often process-based and spawn iterations of themselves, realized in collaboration with others. She works in installation and object art, text, performance and photography, currently working on topics of eco-feminism, climate crisis and species entanglement.
teutagatolin.wordpress.com


Lorem starts as a research into messiness and chaotic "orders" that arise and fall apart moulded by chance and time passing through. She is at the same time an author of this work and its protagonist. A persona or a mask I wear, and the thing in the mask itself.

Link to the work: Elapsing Lorem Ipsum

image of a computer generated landscape, with a red floating text "a void, more refined than the one just described""

 


VR inkubator” produkcijski projekt provodi umjetnička organizacija Format C uz financijsku podršku Grada Zagreba i Zaklade “Kultura Nova” koja podržava program “Inquiry Inc.[2020]”.