/’fu:bar/ [2021] call4art

/’fu:bar/ je godišnje festivalsko okupljanje fokusirano na multimedijsku reinterpretacijsku umjetnost s temom greške. Sedmodnevni festivalski program počinje prve subote u listopadu, kada na više zagrebačkih i mrežnih lokacija ugošćuje umjetničke rezidencije i radionice, prikazuje raznovrsna predavanja, razgovore i performanse te predstavlja skupnu izložbu.

I u 2021. većina programa odvija se online, a djela će biti predstavljena u fizičkim i online izložbenim prostorima. Široko postavljena tema ovogodišnjeg festivala usmjerena je dokumentiranju, kontekstualizaciji i proširivanju raznih oblika ODRŽIVOSTI digitalne umjetničke prakse.

Poziv za sudjelovanje u izložbenom programu otvoren je prijavama svih autora_ica s prijedlozima općih glitch pisanih / vizualnih / audiovizualnih / zvučnih / mrežnih / multimedijskih / hipermedijskih djela, instalacija i intervencija.


Rok za aplikacije (produžen): 1.9.2021.
Zaključenje selekcije: rujan 2021.
Datum festivala: 2.-8.10.2021.


Smjernice aplikacijama za sudjelovanje u /’fu:bar/ skupnoj izložbi:

 • Dopuštene su tri aplikacije (individualnih djela ili serija djela); svaka u zasebnoj aplikacijskoj formi. Poveznice prema čitavim osobnim stranicama ili arhivama neće biti razmatrane kao djelo.
 • Poveznice prema djelima trebaju biti aktivne i ispravne od trenutka apliciranja do završetka događanja – najmanje do sredine listopada 2021. (molimo ne koristite usluge s vremenskim istekom poveznica).
 • Molimo pratite upute za pripremu djela ukoliko želite konkurirati za selekciju /’fu:bar/ postera (bilo koja veličina ili omjer između A2 i A4 formata, pri 300 DPI).
 • Vrlo malena djela bilo koje DPI vrijednosti i ona koja nisu odabrana za ispis mogu biti prikazana / projicirana.
 • Video djela trebaju biti konsolidirana (rekompresirana i pripremljena za prikazivanje u bilo kojem uređaju za video reprodukciju).
 • Ako možete/želite, priložite verziju djela optimiziranu za web; u protivnom ćemo ga potencijalno mi optimizirati.
 • Djelo treba biti u svojem završnom obliku (tj. finalne veličine, kvalitete, trajanja, itd.) kako bi moglo ući u postupak selekcije.
 • Obzirom da ne možemo autorima/cama financijski kompenzirati djela odabrana za izložbu, potičemo aplikacije starijih djela; recikliranu, reinterpretiranu i prenamijenjenu umjetnost.
 • Rezultati selekcije neće biti odaslani elektroničkom poštom, već će biti objavljeni na /’fu:bar/ mrežnoj stranici.

Festivalski program je otvoren i besplatan, kao i arhiviran te mrežno distribuiran.

[Poveznica za prijave]


Mrežna stranica festivala: https://fubar.space
Kontakt za upite: fubar@hacklab01.org


/’fu:bar/ je organiziran u partnerstvu udruge AKC i umjetničke organizacije Format C, uz podršku niza projektnih partnera. /’fu:bar/ 2021. podržan je financijskim sredstvima Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba, Grada Rijeke te sredstvima brojnih glitch art donatora/ica.

/’fu:bar/ is a yearly festival gathering focused on electronic error-themed reinterpretative multimedia art. The week-long festival starts on the first Saturday of October and hosts an artist residency program, showcases diverse talks, workshops, performances and an inclusive group exhibition, set up at multiple locations in Zagreb (Croatia) and online.

The festival program will be accessible online, and the art pieces will be shown in online+offline installs./’fu:bar/ 2021 is broadly oriented toward documenting, contextualising and extending various practices of digital art practices SUSTAINABILITY

The call is open to all and any #glitch_art file hackers, code breakers, web creepers or media explorers, either with an on-topic submission or general glitch-based art-centered work. 

We are looking to materialize your digital randomness into posters, screen your videos, distribute your texts, click your net art and run your sound installations through air. Any digital media and any glitch technique will be considered, as long as they are presentable in the form of a text, a digital image, a new media intervention, sound or a sculptural installation, web-based art, or a video.


Extended deadline: Sept 1st 2021
Selection announcement: September 2021
Festival dates: October 2nd-8th 2021


Submission guidelines for participating in the /’fu:bar/ group exhibition:

 • Up to three (pieces or series) submissions are allowed (each submitted in its own application form). Links to general personal archives/webs will not be considered as an application.
 • The links provided need to be accessible up until and during the time of the event – at least until mid October 2021 (please don’t use services with expiring links).
 • Please follow the instructions and prep your pieces accordingly if you’d like your work to get printed as a poster (any format size or ratio between A2-A4 @ 300 DPI).
 • Really small pieces in any DPI might get displayed / screened but not printed.
 • Video pieces need to be baked (recompressed and playable in video players).
 • If you wish, please include a web-optimized version of your work – otherwise we might optimize it.
 • To be reviewed, the work needs to be in its final format (size, quality, etc.) and not a preview.
 • As we cannot remunerate you for your (art)work, we support you applying previously created, recycled, reinterpreted and repurposed art.
 • The selection results will not be e-mailed but announced on the /’fu:bar/ website prior to the exhibition.

Festival events will be open and free to the general public, as well as archived and networked.

[Apply here]


Festival website: https://fubar.space
Inquiries contact: fubar@hacklab01.org 


The event is organized by the AKC Attack association in collaboration with the Format C Artist Organization. It’s supported by a number of volunteers, collaborators and participating artists, as well as program and media partners. The festival program is financially supported by the “Kultura Nova” Foundation, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the City of Zagreb, the City of Rijeka and various glitch art supporters.