free_art_-_glitch #2: Ulična galerija [2017]

22.-25.06. @ Infoshop & Trg bana Jelačića [Karlovac]

KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj i umjetnička organizacija Format C u 2017. umjetničku rezidenciju “free_art_-_glitch” predstavljaju kao program otvorenog studija, postavljenog u prostoru Infoshopa (Haulikova 22, Karlovac).

Tijekom pet dana u Karlovcu umjetnici će u suradnji s lokalnim umjetnicima/cama, volonterima/kama i aktivisti/ca/ma i dugogodišnjim suradnicima/cama udruge KA-MATRIX – raditi na zajedničkim projektima i postavu glitch* video instalacije u javnom prostoru Zvijezde grada Karlovca.

Druga ulična galerija – Free Art Glitch – bavi se glitchom – suvremenom umjetničkom praksom pri kojoj se digitalne ili analogne greške koriste u estetske svrhe.

Glitch se potiže “kvarenjem” digitalnih podataka i fizičkim manipuliranjem elektroničkih komponenata u svrhu umjetnosti. Korištenjem suvremenih umjetničkih praksi u obliku prostorne intervencije na napuštenim i neodržavanim gradskim prostorima skreće se pažnja na ideju o redefiniranju povijesne i kulturne baštine te oživljavanja javnih prostora putem interventne umjetnosti i kreativnog djelovanja a sama aplikacija služi i kao svojevrsni apel na mogućnosti koje otvara kritičke prakse u javnim prostorima.

  • 21.06.2017. – Glitch instalacija na Oružani u Zvijezdi
  • 22.06.-24.06.2017. – Rezidencijalni Free Art Glitch program (Infoshop, Haulikova 22 Karlovac)
  • 25.06.2017. – Predstavljanje rada – produkta rezidencije (Oružana u Zvijezdi)

***

Ulične galerije provode se u okviru projekta “Mladi u javnim prostorima – odlučivanjem kroz placemaking”

Organizator: KA-MATRIX
Partneri: Gimnazija Karlovac
Rezidencijalni program provodi se u suradnji s umjetničkom organizacijom Format C.

[Izvor: ka-matrix.hr/druga-ulicna-galerija-free-art-glitch]

Read More