# hr:

“Format C” je neprofitna umjetnička organizacija sa sjedištem u Zagrebu (RH) i djelatnošću u području likovnog i multimedijalnog umjetničkog stvaralaštva. Fokus organizacije je u području novomedijskog umjetničkog eksperimenta i neprofitnog suradničkog kulturnog stvaralaštva.

Neke od tema konkretnih aktivnosti koje organizacija inicira ili u kojima je angažirana su: • databending, multimedijska i hipermedijska umjetnost • digitalna ekologija i umjetničke suradnje velikog razmjera • konceptualizacija, inicijacija, tehnička izvedba i medijacija kulturnih suradnji i izložbi • besplatna edukacija i distribucija slobodnog znanja. Produkcijske i distribucijske projektne aktivnosti programa Formata C su neprofitne, multimedijalne te transdisciplinarne suradničke prirode i počivaju na najrecentnijim (ko)produkcijskim strategijama umjetničkog svijeta, ostvarenima kroz distribuciju znanja i materijalnih i nematerijalnih resursa.

Ako se vidite u nekoj zanimljivoj suradnji s nama, pišite nam na hello@formatc.hr.
Ukoliko ste zainteresirani podržati nas u daljnjem radu, provjerite neke od naših prijedloga.

# en:

“Format C” is a non-profit artist organization based in Zagreb, Croatia (EU), active in the area of visual and multimedia art. The Organization’s focus is in new media art experiment and non-profit collaborative cultural creation.

Some of the activities Format C initiates or is involved in include • databending, multimedia and hypermedia art • digital ecology and large-scale artist collaborations • conceptualizing, initiating, tech and mediation of cultural collaborations and events • free (as in both libre and gratis) education and open knowledge distribution. The production and distribution by Format C is non-profit, multimedia and transdisciplinary collaborative nature, based on contemporary (co)production arts strategies, realized via distributing knowledge and both – tangible and intangible resources.

If you can imagine yourself doing an interesting collab with us, drop us a letter or two at hello@formatc.hr.
If you are interested in supporting us, check out our proposals.

# MEMBERS/associates:

Dina Karadžić [media artist and arts producer; organization founder and art director, program leader/manager/admin, ...]
Nebojša Vuković [media artist; organization co-founder, associate advisor]
Vedran Gligo [media artist and event organizer; production coordinator and main tech, web admin and developer, extended <new> media dev]
Robert Sorić [sound artist; associate artist]
Bartek Pilarczyk [research engineer and artist; associate artist]
Irena Borić [art critic and curator; associate curator]
Martina Kontošić [art producer and curator; production associate]
Dijana Protić [artist dramaturg; program associate]
Bojana Vojvodić [visual artist; production associate]
Hana Katanić [art historian; associate curator]
Dario Čagalj [visual artist and designer; associate artist]
Ian Keaveny [media artist; associate artist]
…

# CONTEXT/media:

whw.hr/galerija-nova/kulturni-lift.html
clubture.org/arhivska-mapa/projekt/51 
glitch-databend.tumblr.com/ 
radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/glitch-databend-izlozba-i-radionica/105192/
kulturpunkt.hr/content/institucionalno-kroviste-ili-otvoreno-nebo 
oskultura.com/likovnost/dina-karadzic/
kulturpunkt.hr/content/abc-format-c
kulturpunkt.hr/content/novi-obrasci-djelovanja
anti-materia.org/eyecandy-1/2017/12/11/semana-95freeart-4rch1v35
artefact.com.hr/gitch-art-radionica/
clubture.org/arhivska-mapa/projekt/51
filmaktiv.org/2017/06/29/primijenjeni_video-glitch/
glas-slavonije.hr/284796/5/Novo-mjesto-za-suvremenu-umjetnost-za-cijelu-regiju
glas-slavonije.hr/287869/5/Schwestern-Sisters-predstavljaju-svoja-umjetnicka-djela-i-animatorsku-praksu
glas-slavonije.hr/294981/5/Prepustiti-se-velikim-strukturama-ili-pokusati-pronaci-svoj-mikroput
glas-slavonije.hr/305327/5/Izlozba-130-minijatura-iz-lipickog-Kursalona
kontrapost.ffzg.unizg.hr/2017/05/25/di͞g͡italna_͘ma͡t̴e̡rijal̶n͞o͏st̢
kulturpunkt.hr/content/pogled-unatrag-godina-u-vizualnim-umjetnostima
kulturpunkt.hr/content/umjetnost-greske
kulturpunkt.hr/content/kultura-s-greskom
mojzagreb.info/zagreb/hrvatska/the-wrong-new-digital-art-biennale
oskultura.com/2017/11/22/besplatne-3d-radionice-u-domu-tehnike/
schloss-post.com/art-dark-net/
schloss-post.com/deliberations-on-the-state-of-the-art-in-the-time-of-the-web/
www.culturenet.hr/default2.aspx?id=79378
www.culturenet.hr/default.aspx?id=77628
www.kulturpunkt.hr/content/razmjena-znanja-u-karlovcu
www.kulturpunkt.hr/content/slobodna-digitalna-umjetnost
www.kulturpunkt.hr/content/taktike-digitalne-umjetnicke-kreacije
www.seecult.org/content/free-art-arhive-zg-1