# hr:

“Format C” je neprofitna umjetnička organizacija sa sjedištem u Zagrebu (RH) i djelatnošću u području likovnog i multimedijalnog umjetničkog stvaralaštva. Fokus organizacije je u području novomedijskog umjetničkog eksperimenta i neprofitnog suradničkog kulturnog stvaralaštva.

Neke od tema konkretnih aktivnosti koje organizacija inicira ili u kojima je angažirana su: • databending, multimedijska i hipermedijska umjetnost • digitalna ekologija i umjetničke suradnje velikog razmjera • konceptualizacija, inicijacija, tehnička izvedba i medijacija kulturnih suradnji i izložbi • besplatna edukacija i distribucija slobodnog znanja. Produkcijske i distribucijske projektne aktivnosti programa Formata C su neprofitne, multimedijalne te transdisciplinarne suradničke prirode i počivaju na najrecentnijim (ko)produkcijskim strategijama umjetničkog svijeta, ostvarenima kroz distribuciju znanja i materijalnih i nematerijalnih resursa.

Ako se vidite u nekoj zanimljivoj suradnji s nama, pišite nam na hello@formatc.hr.
Ukoliko ste zainteresirani podržati nas u daljnjem radu, provjerite neke od naših prijedloga.

# en:

“Format C” is a non-profit artist organization based in Zagreb, Croatia (EU), active in the area of visual and multimedia art. The Organization’s focus is in new media art experiment and non-profit collaborative cultural creation.

Some of the activities Format C initiates or is involved in include • databending, multimedia and hypermedia art • digital ecology and large-scale artist collaborations • conceptualizing, initiating, tech and mediation of cultural collaborations and events • free (as in both libre and gratis) education and open knowledge distribution. The production and distribution by Format C is non-profit, multimedia and transdisciplinary collaborative nature, based on contemporary (co)production arts strategies, realized via distributing knowledge and both – tangible and intangible resources.

If you can imagine yourself doing an interesting collab with us, drop us a letter or two at hello@formatc.hr.
If you are interested in supporting us, check out our proposals.

# MEMBERS/associates:

Dina Karadžić [media artist and arts producer; organization founder and art director, program leader/manager/admin, ...]
Nebojša Vuković [media artist; organization co-founder, associate advisor]
Vedran Gligo [media artist and event organizer; production coordinator and main tech, web admin and developer, extended <new> media dev]
Robert Sorić [sound artist; associate artist]
Bartek Pilarczyk [research engineer and artist; associate artist]
Irena Borić [art critic and curator; associate curator]
Martina Kontošić [art producer and curator; production associate]
Bojana Vojvodić [visual artist; production associate]
Dario Čagalj [visual artist and designer; associate artist]
Ian Keaveny [media artist; associate artist]
…

# CONTEXT/links: