free_libre_art_-_glitch/6 — poziv na sudjelovanje [2021]

prijave (produžene): do 15. srpnja 2021.

rezidencija: 23.08.-05.09.2021.
izložba: rujan 2021.

Mala scena HD, Karlovac & online

KA-MATRIX i Format C pozivaju sve zainteresirane da se prijave za sudjelovanje u rezidenciji s ciljem suradničke multimedijske produkcije “glitch art” video djela, s pratećom skupnom izložbom.

Poziv je usmjeren autori_ca_ma aktivnima u suvremenoj kulturnoj produkciji RH (umjetnosti, računarstvu, dizajnu, organizaciji, edukaciji, povijesti umjetnosti, …), s interesom za eksperimentalnim novomedijskim tematikama, tehnikama i taktikama.

Rezidencijalna produkcija održava se u periodu od 23. kolovoza do 05. rujna, u poslijepodnevnim terminima. U programu je moguće sudjelovati u fizičkom prostoru karlovačke Male scene HD / Urbanog parka HD (uz poštivanje mjera epidemiološke zaštite), i/ili putem online kanala (koje će prirediti organizatori).

Vrijeme rezidencije namijenjeno je umrežavanju, suradnji i mentoriranoj suradničkoj produkciji višekanalnog eksperimentalnog videa te završnoj prezentaciji umjetničkog rada u formi multimedijske video instalacije (prikazane CRT televizorima i monitorima) u gradu Karlovcu (rujan 2021.) i u programu zagrebačkog /’fu:bar/ glitch art festivala (listopad 2021.).


Organizatori osiguravaju:

  • financijsku potporu za nova autorska djela nastala u okviru rezidencije (do 1000kn bruto2) ili putne troškove i dnevnice (do 2000kn ukupno) te besplatan dijeljeni smještaj;
  • mentorstvo umjetnika/ca i suradnika/ca u programu;
  • prijenosnike za autore/ice bez osobnog stolnog/prijenosnog računala (molimo napomenuti pri aplikaciji);
  • osnovnu tehničku opremu (CRT TV-e, medijske uređaje, rasvjetu, audio opremu);
  • podršku za postav suradničke video instalacije koja će biti predstavljena putem javnog izložbenog programa u organizaciji udruge KA-MATRIX;
  • sudjelovanje u postavu /’fu:bar/ glitch art festivala.

Prijave za sudjelovanje su otvorene do 15. srpnja, putem e-maila: hello@formatc.hr

U prijavi je potrebno navesti:

  • ime i prezime, godinu rođenja te (opcionalno) umjetničko ime;
  • vrlo kratku (narativnu) biografiju (na hrvatskom i engleskom jeziku);
  • kratku motivacijsku izjavu (do 1700 znakova)
  • napomenu preference online ili offline rezidencije (te mjesto polaska i povratka za offline rezidenciju).

Autori_ce odabrani za rezidenciju bit će obaviješteni u roku 15 dana po zatvaranju poziva.


free_art_-_glitch” program umjetničkih rezidencija organiziraju KA-MATRIX – udruga za društveni razvoj i umjetnička organizacija Format C u okviru programa Nova kultura_Hibridni grad 021. i Inquiry Inc., uz potporu Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH, Karlovačke županije, Grada Karlovca i Grada Zagreba.

Read More