Vrijeme umjesto prostora – pretpostavke online rezidencije

Jedna od temeljnih pretpostavki umjetničke rezidencije upoznavanje je novog konteksta. Izmicanje iz vlastitog okruženja i umještanje u novo pruža mogućnost sagledavanja vlastite umjetničke prakse iz druge perspektive. Iako nije mjerljivo ni odredivo koliko nova perspektiva doprinosi sadržaju novih radova, izmještanje od umjetnika_ca ipak traži drugačiji fokus i angažman. Pritom dio rezidencije čini niz nevidljivih, pa i nebitnih aspekata koji pridonose cjelokupnom iskustvu više negoli utječu na konačnu produkciju. Razlike u jeziku, podneblju, ali i prijevoznim sredstvima, proizvodima u trgovini ili pak urbanim rješenjima postaju dijelom intimnih i često nenamjernih zapažanja rezidenta_ice. One upotpunjuju materijalnost rezidencijalnog boravka, a pripadaju vremenu dokolice.

U slučaju da aspekt izmještanja izostane otvaraju se nova pitanja i područja promišljanja. Kakvo je značenje konteksta ako je rezidencija online? Postoji li ondje vrijeme dokolice?

Prva grafika. Crni pravokutni okvir unutar kojeg je crna podloga. Na crnoj podlozi natpis bijelim slovima „Unauthorized“ ispod kojeg je natpis „Session not found“. Ispod ovih natpisa je siva horizontalna crta, a ispod nje kod mrežne greške „401“. Grafika odaje dojam nemogućnosti probijanja informacijske barijere. Prostor online rezidencije, s jedne strane, postaje dvodimenzionalan jer na nju umjetnici nisu otputovali, odnosno nisu napustili svoje okruženje. U okviru hiperdigitalne realnosti aktivnosti online rezidencije se aktiviraju s nekoliko klikova, čime je otvoren još jedan prozorčić koji nudi suradnju u digitalnoj sferi. S druge strane, dok je novi kontekst sveden na sučelje s novim sugovornicima, fragmentirana svakodnevica i habitat rezidenta_ice postaju njegov integralni dio.

Prostor neizbježno određuje i publiku koja u slučaju online rezidencije nije isključivo, ili uopće, lokalna publika domaćina. U okviru materijalne umjetničke rezidencije fizička prisutnost i povezivanje s akterima lokalne umjetničke scene važan je dio iskustva, dok je kod online rezidencije fokus češće na produkcijskoj podršci. Iako u pandemijsko vrijeme razgovori s umjetnikom_com ili predstavljanje umjetničkih praksi u vidu Zoom prezentacija i FacebookLive prijenosa ostavljaju dojam da su namijenjeni izuzetno širokoj publici koja ima pristup internetu, ova publika najčešće djeluje otuđeno i nije posve jasan njezin interes ili angažman.

Akademie Schloss Solitude još je 2016. pokrenula online rezidenciju Schlosspost Web Residencies s namjerom da prvenstveno podrži digitalno umjetničko stvaralaštvo, bez fokusa na neposredno dopiranje do šire publike. Prvo izdanje, na temu decentralizacije internetske umjetnosti, kustoski je koncipirala Netro internetska agencija, a kuriranje rezidencija nastavljeno je i u kasnijim izdanjima. Umjetnici su dobivali institucionalnu, financijsku i savjetodavnu podršku, mogućnost produciranja i razvijanja rada, pri čemu nisu bili u direktnoj komunikaciji s publikom, već posredno preko online kanala same institucije.

Druga grafika. Okvir je izduženi, horizontalno položen, uski pravokutnik unutar kojeg su četiri slike. Okviri svih četiriju slika su također horizontalno položeni pravokutnici. Prva slika. Na slici je tamno-plava pozadina unutar nje manji svijetlo plavi pravokutnik. Unutar njega je natpis crvenom bojom „189.9“, ispod natpisa je drugi nečitljivi natpis. Iznad toga je „screenshot“ Internet video poziva na čijem je zaslonu proćelavi muškarac koji sjedi u sobi žutih zidova. Druga slika. Na gornjem dijelu je horizontalna tamno-plava boja, a ostalim dijelom slike dominira svijetlo-plava boja. U sredini je žuti natpis „178.3“ ispod kojeg je manji natpis „Elapsed 121.7“. Treća slika. Na slici je fotografija ženskog lica obojana tamno-plavim nijansama. Usne, oči i kosa obojani su raznim bojama pikselirizanog oblika. Četvrta slika. Lijeva strana slike je do četvrtine okvira obojana zelenom bojom i istočkana plavim pikselima. Zelena se pretapa u plavu boju koja dominira ostatkom slike a istočkana je zelenim pikselima.

Vizuali: Ian Keaveny x Hacklab01 x Format C

Hacklab01 i Format C su organizirali niz mrežnih umjetničkih rezidencija usmjerenih na novomedijsko umjetničko hakiranje, a jedan od ciljeva je bio preko javno dostupnih online sastanaka predstaviti praksu digitalnih novomedijskih umjetnica_ka. Tako je rezidencija umjetnika Iana Keavenya pod nazivom Etika izvora bila osmišljena kao niz javnih događanja na otvorenoj online platformi produkcijskog programa Inquiry Inc. Umjetnik je tjedan dana demonstrirao tehnike koje svakodnevno koristi u vlastitom radu, a ponajviše su ga zanimali razlozi i etika u pozadini ponovnog korištenja pronađenog materijala, “naše odgovornosti prema materijalu iz perspektive otvorenog koda i Creative Commons-a.” Bilo mu je važno i “govoriti o autorskom pravu i svojim stavovima prema njemu te kako ono utječe na remix kulturu, ponajviše glitch umjetnost.”

Iako online rezidencije djeluju kao da odgovaraju na određene nemogućnosti same institucije, kao što je slučaj s programom Hacklab01, koji je zbog zagrebačkog potresa i pandemije ostao bez materijalnih premisa rezidencije, još je važnije naglasiti da je fokus prvenstveno na pružanju podrške digitalnim umjetničkim praksama. Ovom svjedoči i primjer SpeakAIR Online Residency 2021, online rezidencija inicijative mur.at, kao i Hackn3t. U spomenutim primjerima riječ je o rezidencijama koje su materijalni prostor zamijenile vremenom provedenim pred ekranom jer umjetnici koje podržavaju ionako djeluju u sferi digitalnog i na taj kontekst uvijek iznova reagiraju. Uostalom, svjesni smo da računalo već dugo vremena nije samo alat, već utječe i na naš spoznajni proces. Stoga parametre i potencijalne razvojne smjerove online rezidencije tek treba pomnije istražiti.

O svojem radu i rezidenciji govori:: Ian Keaveny


Tekst: Irena Borić
Lektura i podcast: Martina Kontošić


Projekt razvoja otvorene online platforme “Inquiry Inc.” podržan je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, posredstvom Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja, 2021.

Hacklab01 je projekt AKC i umjetničke organizacije Format C, financijski podržan sredstvima Ministarstva kulture i medija RHZaklade “Kultura Nova” i Grada Zagreba.


Read More