Pivilion [2020] EXEno1

“Pivilion/EXEno1” suradnička je umjetnička mrežna instalacija autorskih 3D ispisanih skulptura fizički integriranih sa softverskim i hardverskim aspektom dugogodišnjeg umjetničkog projekta “Pivilion”1.

U svaku od 9 virtualno oblikovanih skulptura ispisanih u PETG materijalu – postavljeno je jedno “serversko” mikroračunalo s Pivilion slobodnim softverom otvorenog koda i hipermedijskim galerijama kojima se može pristupiti putem lokalne WiFi mreže.

U svrhu interdisciplinarne realizacije djela, u projektu je bio angažiran peteročlani suradnički tim koji je okupio 3 hrvatske digitalne umjetnice, 1 web programera i 1 tehničara za 3D ispis, a kako bismo zajedničkim snagama i međusobno integriranim aktivnostima projekta – oblikovali, realizirali i distribuirali 3D printane autorske skulpture specifično kreirane za simbiotsko prikazivanje suvremenog multimedijskog i hipermedijskog umjetničkog sadržaja.

Metodologija produkcije je suradničkim likovnim i tehničkim kreativnim procesom integrirala digitalnu vizualnu umjetnost, tehnologiju 3D ispisa, “haktivističku” permisivnu etiku licenciranja te suvremeno hrvatsko kiparstvo i time ponudila nove kiparske produkcijske obrasce kreacije prostornih i mrežnih instalacija koje će, posredstvom digitalnih tehnologija – kontinuirano podizati vidljivost umjetničkog rada i podržavati djelovanje umjetnika/ca koji/e se bave suvremenom digitalnom umjetnošću.

Cilj projekta bio je kreirati modularnu instalaciju “serverskih skulptura” i dugotrajnu prilagodljivu platformu za prikazivanje i artikulaciju recentne digitalne i mrežne umjetnosti, a čiji će materijali kao virtualne umjetnine biti javno distribuirani – 3D skulpture distribuirane su internetom i slobodne na korištenje.

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09

 


IMPRESSUM

3D artist: Marta Stražičić / Pirate Sheep
Web programer: Vedran Gligo / v3d
3D tehničar: Neven-Lucian Davidović
Koncept, hipermedija i multimedija: Dina Karadžić / j3d1n4

Kontakt: dina@formatc.hr


BILJEŠKE

1 Pivilion je umjetnički “haktivistički” i suradnički kontinuirani projekt radikalne decentralizacije suvremene internetske umjetnosti. Materijalnu osnovu projekta čini mikroračunalo (Raspberry Pi) koje instalacijom autorskog Pivilion softvera preuzima ulogu servera i dopušta necenzurirano posluživanje umjetničke web stranice s multimedijskim sadržajem, a sve bez zakupljivanja komercijalnog servera. Teme oko koje se korpus Piviliona osniva su – preispitivanje raznih modusa i etičkih koncepcija digitalnih umjetnina te njihove distribucije, licenciranja i vlasništva digitalne umjetnosti, prekarnosti i produkcije, digitalnih arhiva, privatnosti i anonimnosti na internetu, verzioniranja i novih kanona digitalne umjetnosti, …

Projekt je započet na umjetničkoj rezidenciji Dine Karadžić, u okviru net.cube Otvorenog studija u Galeriji Miroslav Kraljević (2015.), a  tehnički (softverski) je inicijalno razvijen 2016., putem prve Akademie Schloss Solitude Web rezidencije, na temu “Decentralizacija internetske umjetnosti”. Različite instance Piviliona (mrežni performansi, likovni postavi, prostorne instalacije i umjetničke edukacije) prikazane su u različitim fizičkim i u “online” izložbenim varijacijama u inozemstvu i Republici Hrvatskoj:

Pivilion projekt je u 2018. nominiran za prvi “Hash Award 2018”, nagradu za intenetsku umjetnost (ZKM, Karlsruhe) i trenutno je u razvoju kao rezidencijalni projekt pri Akademie Schloss Solitude, u kategoriji “Web-based Media” (2018.-2019.).

## Web stranice projekta:

## Tekstovi o Pivilion projektu:

Read More