SCAN [2021] WIKI

Poziv organizacijama za sudjelovanje u produkciji i distribuciji te kulturnoj razmjeni eksperimentalnog digitalnog umjetničkog stvaralaštva i izgradnja kolektivnog repozitorija novog kustoskog znanja.

“Sustainable Critical Art Network” – SCAN (ranijeg naziva “Glitch Art Network”) praktično je ustanovljavanje kulturne razmjene i partnerstva europskih neprofitnih organizacija, s ciljem realizacije međunarodne distribuirane, izvaninstitucionalne i horizontalne mreže novomedijskih događanja s tematskom okosnicom glitch* umjetnosti. Projekt se oslanja na potrebu redefiniranja novih paradigmi digitalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, premise slobodnog znanja te neprofitnog djelovanja i koncepta suvremene digitalne umjetnosti kao kritičkog alata.

Kao prvi mrežni korak ka oformljavanju uvjeta za dugoročno stabilne partnerske i međuzavisne koprodukcije, predlažemo eksperiment razrade drugačijih suradničkih metoda. U 2021. fokusiramo se na (1) postavljanje otvorene baze znanja o novomedijskoj produkciji, te (2) distribuciju i partnersko dijeljenje već produciranog sadržaja. Naredne faze oslonit će se na internaliziranje suradničke komunikacije putem kolaborativnih online alata (namijenjenih optimizaciji vremena a poboljšanju suradničkog procesa) te osmišljavanje zajedničkih programa.


Organizacije, inicijative i ostali kolektivi koji djeluju u suvremenoj kulturi i djeluju i/ili surađuju sa autori_ca_ma aktivnima u području suvremenih umjetničkih računalno omogućenih praksi — dobrodošle_i su iskazati interes za sudjelovanjem u suradničkom mrežnom wiki repozitoriju* na temu novomedijske produkcije, te za ugošćivanje selekcije djela (tipski ili tematski prema svojem izboru) iz programa /’fu:bar/ Glitch Art festivala*.

Za uspješnu aplikaciju potrebno je poslati e-mail na hello@formatc.hr, s uključenim informacijama o subjektu koji aplicira za suradnju te o području interesa za sudjelovanje.

  • Wiki stranicu (trenutno u izradi) moguće je vidjeti na sljedećoj stranici: scan.wiki
  • Pregled recentnih djela prikazanih u programu /’fu:bar/ festivala moguće je vidjeti u virtualnoj galeriji: expo.fubar.space

* Glitch art – u ovome pisanju shvaćeno kao umjetnička praksa koja obujmljuje otpor novomedijskoj komodifikaciji dijeljenjem znanja i resursa, razumijevanja i transdisciplinarne suradnje, čitanja i stvaranja strukturnih tektonika u dekonstruiranom i/ili reinterpretanom elektroničkom djelu.

* BookStack Wiki – jednostavna slobodna i besplatna mrežna platforma za organizaciju i pohranjivanje podataka, bazirana na PHP-u, licencirana pod MIT licencom.

* /’fu:bar/ Glitch Art Festival – multimedijsko participativno događanje s tematikom greške i reintepretacije interdisciplinarnoj novomedijskoj umjetnosti i procesu njezinoga nastajanja. Festivalski program građen je diskurzivnim aktivnostima – artist talk-ovima i prezentacijama, besplatnim edukativnim radionicama namijenjenim široj javnosti, umjetničkim audio(-vizualnim) glitch izvedbama te izložbom glitch novomedijske umjetnosti (vizualne, audio-vizualne, web umjetnosti i sound art-a) i rezidencijalnim boravkom za nove produkcije umjetnosti, kritike i refleksije u odnosu na temu festivala. Koncept cjelovitog događanja otvorene je prirode i besplatnog pristupa, pristupačan lokalnim zajednicama u fizičkom prostoru te međunarodnim zajednicama u virtualnom prostoru, a uključuje sudjelovanje lokalnih, regionalnih i međunarodnih autora/ica i njihovu međusobnu suradnju.


Projekt “Inquiry Inc.” u 2021. godini podržan je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba, Grada Rijeke i Zaklade Kultura nova.
Projekt razvoja otvorene online platforme “Inquiry Inc.” podržan je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, posredstvom Javnog poziva za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja, 2021.
Read More