Simbioze mrežne skulpture

Umjetničko istraživanje na temu likovnog i mrežnog kiparstva teži istražiti, razumjeti i predložiti nove i radikalne oblikovne postupke za ekološku izradu umjetničkih “serverskih skulptura” i time doprinijeti slojevitosti reprezentacije novomedijske umjetnosti, istovremeno umanjujući njen negativan ekološki utjecaj i tržišnu ovisnost.
U trenutnom stanju diskutabilne trajnosti i reciklabilnosti sintetskih materijala za 3D prototipiranje, recentno socio-ekonomski popularizirano i za umjetničke svrhe, istražit ćemo potencijal integracije prirodnih kiparskih materijala (glina, drvo, staklo) kao skulpturalne osnove za ekonomični višenamjenski (SOC) hardver, slobodni softver otvorenog koda (FLOSS) u lokalnoj (WLAN) distribuciji.

#pivilion_dot_net

Read More