#VR_inc: Paralelni pomaci ~ simulacije

08.-15.11.2019. – rezidencija @ Galerija Flora, HDLUDU
Šetalište kralja Zvonimira 32, 20 000 Dubrovnik (HR)
15.11.2019. u 14h – javno predstavljanje projekta


“Paralelni pomaci ~ simulacije” multimedijska je produkcija s tematikom umjetničkog stvaralaštva u virtualnoj zbilji, a koja povezuje 24-ero lokalnih i inozemnih autora i autorica, iz 8 različitih država, u čitavom nizu različitih digitalnih umjetničkih i znanstvenih ispreplitanja. Autorska djela i doprinosi, stopljeni u jednu suradničku skulpturalnu instalaciju koja djeluje na dva plana – fizičkom i virtualnom, referiraju se na kontekst hrvatskog priobalja kao mjesta susreta i suradničke prakse kao stvaralačke metodologije, a u kontekstu najsuvremenijeg oblika simulacijskog umjetničkog, transdisciplinarnog stvaralaštva.

Program rezidencije 2019. gostuje u Galeriji Flora, te prikazuje instalaciju nastalu suradničkim djelovanjem, a koja proizlazi iz umjetničke VR rezidencije (“VR inkubator”) koja se 2018.-2019. održava pod umjetničkim i tehničkim vodstvom Tea Stražičić,Marta Stražičić i Filipa Ugrina, a u okviru suradničkog programa umjetničke organizacije Format C i čitavog niza partnera, savjetnika i suradnika koji se nastavlja i u 2020. godini.

“VR inkubator” je inkluzivan i multidisciplinaran, umjetnički i suradnički, rezidencijalan program otvorenog laboratorija s tematikom “VR umjetnosti”- umjetnosti u trodimenzionalnom prostoru virtualne realnosti; s naglaskom na istraživanju njenih potencijala, te raznolikih konteksta njenog nastanka.


Autori i autorice čija djela su uključena u VR_inc:
TEA STRAŽIČIĆ, MARTA STRAŽIČIĆ, FILIP UGRIN, IVANA PICEK, NICHOLAS ZHU (glazba i SFX), SAMUEL CAPPS, PAUL MESSICK, VIRGILE ITTAH i KAI YODA, LUKAS SCHMECK i KATHARINA JOY BOOK, JOSIPA KROLO, TINA SPAHIJA, ANĐELA TENŠEK, SUNČANA BRKULJ, ALEJANDRO SAURÍ SUÁREZ (glazba i SFX), MARKO ŽMAK.

U okviru rezidencije održava se otvoreni razgovor na temu prisutnosti i vrijednosti umjetnosti virtualne zbilje u kontekstu kulturne produkcije u RH, 15. studenog 2019., a na kojemu će govoriti Marta Stražičić, Tea Stražičić i Marko Žmak.


“VR inkubator” podržan je sredstvima Ministarstva kulture RH, Grada Zagreba i Zaklade “Kultura Nova”, koja podržava program “Inquiry Inc.[2019]” umjetničke organizacije Format C.
Rezidencija u Galeriji Flora odvija se zahvaljujući ljubaznosti Galerije Flora i HDLUDU, čiji rad podržavaju Ministarstvo kulture i Grad Dubrovnik.


https://formatc.hr/vr_inc/

 

Read More