Autonomna {digitalna | mrežna} umjetnost [2021]

NED/SUN 19.12.2021.
s početkom/starting 17:00h CET
ONLINE @ https://talk.formatc.hr/
free access


— distribuirana diskusija na temu autonomije i održivosti digitalne umjetnosti

U procesu provedbe umjetničkog istraživanja “AUDIUM” istraženi su teorijski, medijski i tehnički potencijali neovisnosti digitalnog i mrežnog umjetničkog rada u odnosu na ustaljene energetske i informacijske fizičke infrastrukture, s ciljem smanjivanja “digitalne podjele” i općeg novomedijskog ekološkog otiska.

Iz teksta Irene Borić:

Kako se autonomija digitalne umjetnosti može povezati sa slobodom i kritičkim mišljenjem kad je upravo infrastruktura unutar koje se proizvodi sadržajno određuje? Može li se izbjeći larpurlartizam (umjetnost radi umjetnosti) i vidjeti kako dekonstruirati postojeći kontekst mreže? Međutim, nevolje s digitalnim kontekstom ne leže samo u njegovoj centralizaciji, nadzoru i korporativnom karakteru, već i u ekološkom otisku.

Pozivamo sve zainteresirane da se priključe diskurzivnom online predstavljanju projekta u hibridnom području između računarstva, ekologije i vizualne umjetnosti, kao i da ispune otvoreni anonimni upitnik na temu autonomije digitalne umjetnosti:
https://cloud.formatc.hr/apps/forms/NCDpkfZZ5CNdcCiY 

Pristup događanju je slobodan - za sudjelovanje nije potrebna registracija.
Predstavljanje se odvija na engleskom i hrvatskom jeziku.

— a distributed discussion on digital art autonomy and sustainability

The “AUDIUM” artistic research has spanned the theoretical, multimedia and technical capabilities of digital and network art practices independence of existing physical energy and informational infrastructures - aiming to reduce the digital divide, and the general ecological footprint of new media art.

Excerpt from the writing by Irena Borić:

“How can the autonomy of digital art be related to freedom and critical thinking when it’s precisely its origin infrastructure that’s defining its content…? Can larpurlartism (art for art's sake) be avoided for the purpose of finding ways to deconstruct the present network context? However, the trouble of the digital context does not center only in its decentralization, surveillance or its corporate nature but in its environmental footprint.”

We invite everyone interested in digital art - to join the online discursive event in the crossection of computing, ecology and visual art, and to participate in the following open anonymous survey about digital art autonomy:
https://cloud.formatc.hr/apps/forms/NCDpkfZZ5CNdcCiY 

Free event access - no registration necessary.
The discussion is to be held in Croatian and English language.

Koncept i provedba projekta / Concept and production: Format C, 2021.

Umjetnička voditeljica / Artistic Director: Dina Karadžić
Voditelj produkcije / Technical Director: Vedran Gligo

"Testiranje solarnih kapaciteta digitalne umjetnosti": Irena Borić
"Autonomija digitalne umjetnosti" (WiP): Dijana Protić

Thank you: Ian Keaveny, mur.at, M. Kontošić 💛


Istraživanje "Autonomna {digitalna | mrežna} umjetnost" provodi se uz financijsku podršku Zaklade Kultura Nova, putem PP3 2020.
Mišljenja izražena u tijeku istraživanja i ovoj mrežnoj publikaciji odražavaju isključivo mišljenja autora i ne izražavaju nužno stajalište Zaklade Kultura nova.

~

Artistic research "Autonomous {digital | network} Art" ("Autonomna {digitalna | mrežna} umjetnost" - AUDIUM) is conducted conducted with the financial support of the Kultura nova Foundation, as part of the PP3 2020 program.
The opinions contained herein are those of the authors and do not necessarily represent the official position or policies of Kultura nova Foundation.


Read More