free_art_-_source [2019] open call

Pozivamo Vas na sudjelovanje u produkcijskom programu izložbe “free_art_-_source” – skupnoj meta-izložbi s tematikom računalnih jezika kao temeljem recentne novomedijske umjetnosti u području slobodne kulture. Izložbeni postav ovom prilikom (u svojem četvrtom, a prvom zagrebačkom izdanju) predstavlja djela autora/ica|umjetnika/ica koji/e kao gradbeni element svojega djelovanja – koriste konceptualni, logički, semantički i aktivirajući potencijal digitalnih lingua franca – programskih, skriptnih i označnih jezika.

NAJAVA: formatc.hr/free_art_-_src-2019

Izložbenom programu priključen je tematski produkcijski program edukativne prirode i besplatnog pristupa, ostvaren u suradnji Galerije VN, umjetničke organizacije Format C te projekta Hacklab01 (AKC). Cilj ovog, izložbi komplementarnog programa je lokalnim umjetnicima/cama ponuditi priliku za integraciju njihovih multimedijskih djela s recentnim novomedijskim slobodnim (i besplatnim) softverskim alatima i time stvoriti nova djela koja će biti naknadno uključena u digitalnu inačicu izložbenog “free_art_-_source” postava.

PROGRAM: formatc.hr/free_art_-_src-2019-program


 

Upiti i aplikacije: hello@formatc.hr

 


Program je ostvaren sredstvima Ministarstva Kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba te Zaklade Kultura Nova.

 

 

 

Read More