GAN [2017]

Poziv na iskaz interesa za sukreiranjem međunarodne distribuirane mreže glitch art događanja

rok za inicijalne prijave: 1. rujna 2017. (i kontinuirano, nakon inicijalnog roka)
lokacije interesa: RH i regija
period provedbe aktivnosti: 2018.–2020.

Dodatne informacije i obrazac za aplikacije:
Poziv na iskaz interesa

Glitch Art Network

//
Otvoreni poziv dio je pripremne faze međunarodnog suradničkog programa “Glitch Art Network (radni naziv)”, koja se provodi uz financijsku podršku Zaklade “Kultura Nova”.

Read More