Digitalna reinterpretacija i stvaranje g̶r̶e̶š̶k̶e̶ greškom (uvod u glitch procese)

Predstavljanje terminologije, tehnike i taktike glitch umjetnosti, bazirano na premisi recentne
kulture novih medija kao komunikacijskom praxisu
u kojemu se konstruktivno presijecaju suvremene paradigme
digitalnih politika, računalnog technêa i métiera digitalnog izričaja.

@ Dan povijesti umjetnosti, Rijeka // 17.03.17., 14h

Read More