Ethical Dilemmas [RIJEKA] exhibition

prosinac 2021. – svibanj 2022. / Dec 2021 – May 2022
@ the PEEK&POKE Computer Museum
Ulica Ivana Grohovca 2, Rijeka/Croatia


Permisivno licencirana (glitch) umjetnost i alati otvorenog koda


Skupna izložba “Ethical Dilemmas” okuplja 7 autora_ica i rezultate njihova rada u procesu istoimene petodnevne radionice održane u listopadu 2021. godine.

U tijeku radionice sudionici_e su stvarali_e video eksperimente s fokusom na etički značaj uporabe slobodnog softvera i otvorenog hardvera kao i važnost dostupnosti permisivno licenciranih multimedijskih i audiovizualnih materijala. Dinamika radionice uključila je elemente digitalnog dijeljenog dobra, koncepte greške u umjetnosti kao i metode skupnog stvaralaštva. Nastanak djela centriran je u re/dekonstrukciji multimedijske greške (tzv. glitch video), istraživanju kolorističkih potencijala digitalne slike te studiji multimedije u stanju konstantne promjene i izostanka jasnog semantičkog narativa.

Djela nastala u skupnim sesijama ovom prilikom predstavljaju se riječkoj publici mrežnom i multimedijskom izložbom u prostoru računalnog muzeja PEEK&POKE u Rijeci.

Putem WiFi mreže “fubar” kontinuirano dostupne na javnoj površini uz Muzej PEEK&POKE moguće je pregledati skupni remix video cijelog postava, a individualna video djela moguće je vidjeti prikazana na muzejskim izlošcima, prema radnom vremenu Muzeja: https://www.peekpoke.hr/visit/

Izlažu: AK Ocol * Carolina Romano * Chimereinvisible * j3d1n4 * Miksitz * Paul BeaudoinV

Mentor: Ian Keaveny aka Crash-Stop

Radionica je dio projekta Inquiry Inc. 2021 i /'fu:bar/ proširenog programa u vodstvu umjetničke organizacije Format C te suradnji s CIM APURI i računalnim muzejom PEEK&POKE. Program financijski podržavaju Zaklada Kultura Nova i Grad Rijeka (Odjel gradske uprave za kulturu).

Creative commons (glitch) art and open source tools


The collective show “Ethical Dilemmas” joins 7 authors and their work created in the week-long workshop held in October 2021.

During the sessions participants have created video experiments focusing on the ethos of free software and open hardware as well as the relevance of freely licensed multimedia work. The workflow has held elements of digital commons, concepts of glitch art video as well as remix methods - focusing on creating by re/deconstructing errors, inquiring upon underlying digital color systems and studying the constant flux of experimental multimedia in absence of semantic narratives.

The videos created in these group sessions are presented to the audience of Rijeka/Croatia in a hyper/multimedia exhibition display based at the PEEK&POKE Computer Museum.

The collective group video remix can be accessed from public space by connecting to the “fubar” WiFi next to the PEEK&POKE Museum, while the individual pieces can be seen inside the Museum, according to its working hours: https://www.peekpoke.hr/visit/

Exhibiting artists: AK Ocol * Carolina Romano * Chimereinvisible * j3d1n4 * Miksitz * Paul Beaudoin * V

Workshop lead and editor: Ian Keaveny aka Crash-Stop

The exhibition is part of the Inquiry Inc. 2021 x /’fu:bar/ extended program, organized by Format C Artist Organization in collaboration with CIM APURI and the PEEK&POKE computer museum, financially supported by the Kultura Nova Foundation and the City of Rijeka (City Office for Culture).

AK Ocol

AK Ocol je samouka umjetnica iz Las-Pinas City-ja, Filipini. Diplomirala je psihologiju kao i likovne umjetnosti pri Filipinskom ženskom sveučilištu gdje trenutno i predaje. Radi u mnogim medijima uključujući i glitch crteže i nove medije kao što su video i databending.

https://www.instagram.com/ak.ocol

AK Ocol is a self-taught artist based in Las-Pinas City, Philippines. She graduated in Psychology and pursued her graduate degree in fine arts at the Philippine Women’s University, where she currently teaches. She works with a variety of media, including glitch-based drawings and new media such as video and databending.


Carolina Romano

Carolina Romano je 3D umjetnica bazirana u Berlinu. Djeluje s iskustvom pokretne grafike kao i eksperimentiranja s korupcijom datoteka kao ekspresivnog izričaja.

http://carolinaromano.net/

Carolina Romano is a 3D artist based in Berlin, with a background in motion graphics and experimentation with file corruption as an expressive medium.


Chimereinvisible

Chimereinvisible (Quebec, Kanada) radio je kao dizajner scenskog videa, kao filmski i dokumentaristički redatelj te kao blagajnik benzinske postaje. Ovom prilikom prvi puta koristi digitalne glitch tehnike, sa svrhom odmaka od narativnih obveza svakodnevice.

https://chimereinvisible.tumblr.com

Chimereinvisible (Quebec, Canada) worked as a video designer for the stage, as a film and documentary director, and as a cashier in a gas station, locking himself out too often. He now tries to use these glitch techniques for the first time, as a way to fly away from the narrative constraints of his regular work.


j3d1n4

Umjetnica i umjetnička voditeljica organizacije Format C, festivala Fubar, itd. Djeluje u projektima suradničkog digitalnog stvaralaštva i eksperimentalne istraživačke multimedije vezane uz vizualnu | digitalnu | mrežnu umjetnost i neprofitnu kulturu.

https://formatc.hr/j3d1n4

An artist and an art director of formatc.hr art org, fubar festival, etc. based in Zagreb, working with collaborative digital processes and experimental multimedia in the areas of visual | digital | net art and non-profit culture.


Miksitz

Kulturni aktivist uključen u projekte kulturnog i društvenog razvoja. S interesom za glitch umjetnost i tehnike, alate otvorenog koda i creative commons - redovno sudjeluje u glitch art radionicama, izložbama, predavanjima i izvedbama.

https://instagram.com/denismiksic

Cultural activist involved with and working in cultural projects and social development. Interested in glitch art and glitch techniques, open source tools and creative commons. Regular participant in glitch art workshops, exhibitions, lectures and performances.


Paul Beaudoin

Paul Beaudoin je priznati interdisciplinarni umjetnik koji djeluje na mjestima susreta zvuka, videa i boje. Trenutno je baziran u Tallinnu, Estoniji.

https://www.instagram.com/paulbeaudoin

Paul Beaudoin, PhD is a recognized interdisciplinary artist working fluidly between sound, video, and paint. He currently resides in Tallinn, Estonia.


V

Samouki DIY haker / umjetnik / organizator u kulturi, voditelj hacklab01.org projekta. Prakticira open source, promovira GNU / Linux sustave, glitch umjetnost, skupne online suradnje velikog razmjera, nezavisnu kulturu, (h)aktivizam, (...).

https://v3d.space/

A self-taught DIY hacker / artist / cultural organizer directing the hacklab01.org project and practicing within open source, promoting GNU / Linux, glitch art, large-scale online collaborative art, independent culture production, (h)ac(k)tivism (...).


&&

Ian Keaveny aka Crash-Stop

Odustao sam od tradicionalnih medija nakon što sam preuzeo fotografije s jeftine digitalne kamere i postao fasciniran slučajno nastalim greškama. Moj rad je baziran u tjeranju softvera, hardvera i kodeka da funkcioniraju na načine za koje nisu namijenjeni, kroz hex uređivanje, sonifikaciju, krivu interpretaciju, izmjenu električnih sklopova (circuit-bending) i eksploataciju hardverskih grešaka starih računala u kombinaciji s krivim i zastarjelim operativnim sustavima. Osim osobnih videa koristim i materijale nađene na VHS-u, nijeme filmove s isteklom vlasničkom licencom, institucionalne informativne videe, oglase sa satelitske televizije i snimke modernih političara. Internet komentiram, koristim kao izvorni materijal i kao okruženje za rad. Koristim i podržavam softver otvorenog koda a svoja djela objavljujem pod creative commons licencom CC BY-NC-SA 4.0.

crash-stop.blogspot.com

I gave up traditional media after downloading images from a cheap digital camera and becoming fascinated with how they had become inadvertently glitched. My work is based on forcing software, hardware and codecs to function in unintended ways, through hex editing, sonification, misinterpretation, circuit-bending and the exploitation of hardware flaws found in older computers when mismatched with obsolete operating systems. As well as my own video I use a variety of found sources including VHS, out of copyright silent movies, government information films, ad-breaks from satellite television and footage of modern politicians – I treat the internet as an environment to work within, comment upon and as source material. I use and endorse open source software and publish my work under creative commons as CC BY-NC-SA 4.0.

Izložba je dio proširenog #inqinc x #fubar_expo programa, 2021.

Vodstvo radionice: Ian Keaveny (mentorstvo i oblikovanje multimedije)
Izlagači_ce: AK Ocol, Carolina Romano, Chimereinvisible, j3d1n4, Miksitz, Paul Beaudoin, V
Organizacija: Umjetnička organizacija Format C
Produkcija: Vedran Gligo (oblikovanje hipermedijskih i video sustava), Dina Karadžić (kustosko vodstvo, tekstovi i multimedijsko oblikovanje), Bojana Vojvodić (komunikacija)
U suradnji s: Hacklab01, CIM APURI i PEEK&POKE
Tehnički postav: PEEK&POKE
Promocija: Kreativni odjel
Financijska podrška: Zaklada Kultura nova i Grad Rijeka (Odjel gradske uprave za kulturu)

Sav sadržaj dan je pod licencom (CC) BY-NC-SA 4.0 osim u istaknutim slučajima.
This exhibition is part of the #inqinc x #fubar_expo extended program, 2021.

Workshop lead: Ian Keaveny (mentoring and multimedia production)
Exhibiting: AK Ocol, Carolina Romano, Chimereinvisible, j3d1n4, Miksitz, Paul Beaudoin, V
Organizers: Format C Artist Organization
Production: Vedran Gligo (hypermedia and multimedia systems design), Dina Karadžić (curatorial direction, writing and multimedia production), Bojana Vojvodić (communication)
In collaboration with: Hacklab01, CIM APURI and PEEK&POKE
Exhibition setup: PEEK&POKE
Promotion: Creative Department
Financially supported by: the Kultura Nova Foundation and the City of Rijeka (City Office for Culture)

All content is provided as (CC) BY-NC-SA 4.0 except where noted otherwise.


Read More