free_art_-_source [2018] program

free_art_-_source

[06.07.-13.07.2018., Galerija Filodrammatica (Korzo 28/I, Rijeka)]

o izložbi / about

 


PROGRAM:


06.07.2018., 20:00h > IZLOŽBA – OTVARANJE / EXHIBITION OPENING

07.07.2018., 16-20h > RADIONICA / WORKSHOP : Yetkin Yilmaz – Playing with Data

09.07.2018., 18-20h > PREDAVANJE / LECTURE : Tomasz Sulej – GLIC

11.07.2018., 18-20h > RAZGOVOR / TALK: I. Fülepp, L. Lojić, S. Salamon

13.07.2018., 16-20h > RADIONICA / WORKSHOP : Vedran Gligo – Gl1t̷c̛ḩ

13.07.2018., 20:00h > IZLOŽBA – ZATVARANJE / EXHIBITION CLOSING


Izložba je otvorena svaki dan u periodu od 16 do 20h.
Ulaz je na sva događanja potpuno slobodan, a za radionice je potrebno donijeti vlastiti prijenosnik.
Za dodatne informacije, molimo, kontaktirajte nas na: hello@formatc.hr

The exhibition is open daily, from 4pm to 8pm.
Admission is free for all events, but to participate in the workshops you need to bring an own PC.
For any inquiries, please contact: hello@formatc.hrradionica / workshop: Playing with Data
vrijeme / when: 07.07.2018. (sub/sat), 16-20h
napomena: radionica se održava na engleskom jeziku / the workshop is held in English


<img: Y. Yilmaz>

#hr:
Playing with data četverosatna je radionica je kojoj je cilj umjetnicima/cama približiti neke od koncepata i tehnika znanstvenih studija. Tijekom radionice diskutirat će se identifikacijske/kvantifikacijske značajke podataka (ili slikovnih datoteka), i povući poveznice između procesuiranja slika pri produkciji digitalne umjetnosti i obrade podataka u znanosti.
U praktičnome dijelu radionice polaznici/polaznice rade s Processingom (Javom). Prethodno iskustvo u Processingu nije uvjet, no poželjno je poznavanje osnova kodiranja (tipovi podataka, funkcije, petlje).

Yetkin Yilmaz je fizičar elementarnih čestica i medijski umjetnik. 10 godina radio je u CERN-u na CMS pokusu te paralelno producirao medijske projekte. S interesom u edukaciji kroz umjetnost, sudjelovao je u nizu projekata na temu dizajna igara. Trenutno radi na istraživanju strojnog učenja u Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire u Francuskoj i organizira amaterske radionice kodiranja s Nogozon kolektivom u Parizu.
[github.com/yetkinyilmaz | vimeo.com/user2247093 | fb.com/nogozon | quarktouch.net]

#en:
This four hour workshop aims to familiarise artists with some concepts and techniques that are used in scientific studies.
We will discuss on identifying/quantifying features in data (or image), and will draw the parallels between image processing in digital art and data processing in science.
For the hands-on part, Processing (Java) will be used. Prior knowledge of Processing in particular is not required, however some elementary experience on very basic coding would be useful (data types, functions, loops).

Yetkin Yilmaz is a particle physicist and a media artist. He has worked for the CMS experiment at CERN for 10 years, while producing media art projects in parallel. With an interest in education through art, he has participated in game design projects. At the moment he works on machine-learning research at Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire in France, and organizes amateur coding workshops with the Nogozon collective in Paris.
[github.com/yetkinyilmaz | vimeo.com/user2247093 | fb.com/nogozon | quarktouch.net]predavanje / lecture: GLIC (GLitch Image Codec)
vrijeme / when: 09.07.2018. (pon/mon), 18-20h
napomena: predavanje se održava online, na engleskom jeziku / the lecture is held online, in English


<img: T. Sulej>

#hr:
GLIC je slikovni kodek dizajniran ciljano za umjetničke svrhe, a uključuje postupke i tehnike korištene u većini suvremenih kodeka, kao što su h264/h265(hevc) ili VP9. Pomoću GLIC-a lako je pronaći sve poznate glitch artefakte, te otkriti nove. Kodek je dizajniran kako bi dao veću kontrolu tijekom databendinga, te mogućnost jednostavnijeg isključivanja ili uključivanja postupaka i koraka enkodiranja.
github.com/GlitchCodec/GLIC

Tomasz Sulej rođen je u sedamdesetima u Varšavi. Uz diplomu primijenjene matematike, radi u IT industriji (softverskom inženjeringu). Svi interesi vode ga prema istraživanju spona između umjetničkog stvaralaštva i kodiranja, u područjima generativne i glitch umjetnosti, te do potrage za novim algoritmima, tehnikama i metodama koje se mogu primjenjivati u umjetničke svrhe.
Autor je mnogim generativnim skriptama, kao i procesualnim metodama koje otvoreno dijeli sa zajednicama i internetskim kolektivima okupljenim oko ideje suradničkog stvaralaštva – Glitch Artists Collective – GAC, G//R, GAC:TT, Sonic Art Guild, …
[generateme.tumblr.com]

#en:
GLIC is an image codec designed especially for artistic databending purposes. It includes steps and techniques used in most modern codecs like h264/h265(hevc) or VP9; therefore all of known glitch artifacts are easy to reveal plus plenty of others. The codec is designed to give more control during databending and a possibility to easily turn on and off features and encoding steps.
github.com/GlitchCodec/GLIC

Tomasz Sulej, born in mid 1970s in Poland; lives in Warsaw. Graduated in Applied Maths, works in IT (software development) industry. All of his interests brought him to explore the connection between art and code creation in generative and glitch art domains, and to research for new algorithms, techniques and methods which can be used for artistic purposes.
Author of several generative and glitch Processing sketches and innovative methods of processing data. Loves to share knowledge. Active participant of several Internet communities, especially ones connected with Glitch Artists Collective – GAC, G//R, GAC:TT, Sonic Art Guild, …
[generateme.tumblr.com]razgovor / talk: Ingeborg Fülepp, Luana Lojić, Sara Salamon
vrijeme / when: 11.07.2018. (sri/wed), 18-20h
napomena: razgovor se održava na hrvatskom jeziku / the talk is held in Croatian

#hr:
Razgovor o trenutnom stanju hrvatskog novomedijskog umjetničkog stvaralaštva; o produkciji, podršci, kontekstu, recepciji i prilikama.

Ingeborg Fülepp – Rođena 1952. u Zagrebu. Živi i radi u Rijeci, Berlinu i Zagrebu. Kao Magistra pri Akademiji za kazalište, film i televiziju (danas Akademija dramske umjetnosti) u Zagrebu te predavačica s postdiplomskim stupnjem pri Harvard School of Education (Ed.M.), od 1978 do 1993 predaje Filmsku i TV montažu na Akademiji dramske umjetnosti (APU). Od 1983 predaje film, video i multimedije na raznim visokim školama i univerzitetima u SAD-u, Velikoj Britaniji, Holandiji, Austriji i Njemačkoj, te nove medije u Hrvatskoj, gdje 2013. godine postaje izvanredni profesor na Akademiji primijenjenih umjetnosti (APURI), pri kojoj 2017 osniva Centar za inovativne medije (CIM), kojemu je i voditeljica. Aktivno sudjeluje na mnogim međunarodnim znanstvenim skupovima, izložbama i festivalima, te sudjeluje na nekoliko EU projekata kao suradnica ili članica komisije.
Kao montažer slike i zvuka radi na mnogim produkcijama, a kao umjetnica ostvaruje mnogobrojne radove na grupnim i samostalnim izložbama iz područja umjetničkih video, interaktivnih i multimedijskih instalacija. Uz primitak brojnih stipendija i nagrada, njeni radovi prikazivani su među ostalim u Neue Nationalgalerie u Berlinu, Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti (MMSU) u Rijeci, te mnogim privatnim i nacionalnim galerijama širom svijeta.
Kao kustosica i organizatorica izložbi medijske umjetnosti vodila je neprofitabilnu organizaciju “Media in Motion Berlin – Zagreb” u suradnji sa Heikom Daxlom te organizirala mnogobrojne međunarodne izložbe i skupove.
[www.fuelepp.com]

Luana Lojić – Diplomirala 2016. godine na Odsjeku za animaciju i nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bavi se primijenjenom biofilijom. Od poezija za kamenje do živih instalacija, videa, filma i live art-a koji tematiziraju odnos čovjeka sa sustavima, percepcijom i materijalnostima što ga okružuju, u svom radu nastoji shvatiti prirodne procese izvan i unutar pojma osjetila.

Sara Salamon – Rođena u Rijeci, diplomirala 2015. na smjeru medijskih umjetnosti i praksi na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Entuzijastica i istraživačica novih tehnologija i metodologija. U radu najčešće pokušava iznevjeriti medij. Djeluje u poljima različitih umjetničkih praksi, kao vizualna umjetnica, snimateljica, montažerka i tehničarka. Članica je B.A.K.A. produkcije i kazališne skupine Muzak. Trenutno živi i radi u Zagrebu i Rijeci.

(moderatorica)
Dina Karadžić – diplomirala pri ALU Zg 2012. Od 2011. članica HDLU-a; počev s 2018. članica HZSU-a; od 2014. suosnivačica i umjetnička voditeljica umjetničke organizacije Format C, organizacije s fokusom na umjetničkom istraživanju, eksperimentalnom multimedijskom djelovanju i suradničkom stvaralaštvu.
Aktivno (su)djeluje u području suvremenih nezavisnih edukativnih praksi; inicira i izlaže u području vizualne | digitalne | internetske umjetnosti; radi u poljima stop-animacije i autorskog oblikovanja likova, te kao projektna asistentica AKC Attack. Trenutno je rezidentica pri Akademie Schloss Solitude, u kategoriji “Web-based Media”.
[formatc.hr/j3d1n4]

#en:
A round table discussion on the current state of Croatian new media arts – its production, support, context, reception and anticipations.

Ingeborg Fülepp – Born in Zagreb, lives and works in Rijeka, Zagreb and Berlin. Studied film editing (at the Academy for Theatre, Film and Television in Zagreb; today Academy of Dramatic Art – ADU) and post graduate studies, film, video and interactive media at Harvard University (Ed.M) and at Massachusetts Institute of Technology, The Media Lab. Taught film editing at the Academy of Dramatic Art (ADU), Zagreb in 1978 – 1993. Lectures in USA, Great Britain, Netherlands, Austria and Germany since 1983, as well as at the New Media Department at the Academy of Applied Arts (APURI, Rijeka) since 2013, where she founded, and leads the Center for Innovative Media CIM since 2017. She’s an active participant of many international scientific gatherings, exhibitions and festivals, and participates in several EU projects as an associate or a jury member.
Worked as a film and video editor on many productions. Received a multitude of scholarships and awards as an independent artist. Own artistic practice involves film, interactive multimedia projects, video art and video installations, of which some were shown in the New National Gallery in Berlin, Museum of Contemporary Art (MSU) in Zagreb, Museum of Modern and Contemporary Art (MMSU) in Rijeka, as well as in many private and national galleries around the world.
As a curator, an art director and a media art event organizer – she has ran a non-profit Media in Motion GbR, Berlin-Zagreb with Heiko Daxl, and has organized numerous international exhibitions and gatherings.
[www.fuelepp.com]

Luana Lojić – Graduated in 2016 from the Animation and New Media Department at the Academy of Fine Arts in Zagreb. She practices applied biophilia. From poetry for stones to living installations, video, film and live art that focuses on the relationship between man and systems, perception and the material surrounding him, Lojić tries to understand the natural processes outside and inside the notion of senses.

Sara Salamon – born in Rijeka, graduated media arts and practices at the Academy of Applied Arts in Rijeka in 2015. An enthusiast and researcher of new technologies and methodologies. Most often tries to betray the medium via her work. She’s active in different artistic practices, as a visual artist, a filmmaker, an editor and a technician. She’s a member of B.A.K.A. production and of the theatrical group Muzak. Currently she lives and works in Zagreb and in Rijeka.

(moderator)
Dina Karadžić – mastered in art at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2012. A member of the Croatian Association of Artists since 2011, of Croatian Association of Professional Artists since 2018, and the Art Director of Format C art org since 2014. (an artist organization focused on experimental multimedia research and collaborative creation). (Co)works as an independent media lecturer; active in the area of visual | digital | net art; worked in the fields of stop-mo animation and character design; currently employed by ACC Attack as a project assistant, and is a Web-Based Media Fellow at Akademie Schloss Solitude.
[formatc.hr/j3d1n4]radionica / workshop: Gl1t̷c̛ḩ
vrijeme / when: 13.07.2018. (pet/fri), 16-20h
napomena: radionica se održava na hrvatskom jeziku / the workshop is held in Croatian


<img: V. Gligo>

#hr:
Gl1t̷c̛ḩ je kratka eksperimentatorska radionica reinterpretacije digitalnog videa. Praktičnim radom s raznim slobodnim softverom, polaznici/polaznice upoznaju osnove manipulacije video datotekama, te stječu iskustvo rada s nestabilnim medijima, formatima, kodecima, koji čine osnovicu suvremenog umjetničkog stvaralaštva u domeni glitcha.Predznanje o digitalnim video i slikovnim formatima, kao i poznavanje sistemske terminologije jest poželjno, ali nije uvjet.

Vedran Gligo – samouki DIY haker / umjetnik / organizator / projektni voditelj. U svojoj svakodnevnoj praksi snažno primjenjuje principe slobodnog softvera, i osnažuje lokalnu zajednicu održavajući besplatne i otvorene digitalne radionice u zagrebačkom AKC, putem hacklab01 projekta [https://hacklab01.org/].
Djeluje u području open source kulture, promocije GNU / Linux sustava, web developmenta, glitch stvaralaštva, suradničke online umjetnosti velikog razmjera, nezavisne kulturne produkcije, (h)aktivizma (…).
[v3d.space/]

#en:
Gl1t̷c̛ḩ is a short experimental media workshop focused on digital reinterpretative video. By experimenting with free software the students will be familiarized by basic video manipulation, and will experience work with unstable media, formats and codecs creating the base of contemporary glitch art. Prior knowledge on digital and image formats is welcome, but not a precondition to participate.

Vedran Gligo is a self–taught DIY hacker / artist / cultural event organizer living and working in Zagreb, Croatia. Strongly applying open source principles in everyday life and practice and working to empower the local community by holding free and open digital workshops in Zagreb’s Autonomous Cultural Center through the hacklab01 [https://hacklab01.org/] project which he co-founded in 2009. Practicing in the fields of open source, promoting the adoption of GNU / Linux, glitch art, large scale online collaborative art, independent culture production, (h)ac(k)tivism (…).
[v3d.space/]exhibiting / izlažu:
Claude Heiland-Allen, Daniel Temkin, Giuseppe Torre, Leandro Estrella, Maja Kalogera, Slobodan Tomić

vrijeme / when: 06.07.2018., 20h / 07.07. – 13.07.2018., 16:00-20:00h
<meshwalk-2.0 – Claude Heiland-Allen>

Claude Heiland-Allen je umjetnik iz Londona, koji kreira matematičku i algoritamsku umjetnost. Zainteresiran za istraživanje kompleksnih svojstava jednostavnih sistema, glavni medij mu je softverski izvorni kod koji stvara audio i/ili vizualne ispise.

Claude Heiland-Allen is an artist from London, UK, making art with maths and algorithms. Interested in exploring the complex emergent behaviours of simple systems, software source code that generates audio and/or visual output is his main medium.

[mathr.co.uk]
<The Null Program – Daniel Temkin>

Daniel Temkin stvara vizualnu umjetnost, programske jezike i interaktivna djela koja stroj pretvaraju u prostor konfrontacije ljudske misli i logike. Njegov blog i istraživački projekt pod nazivom esoteric.codes – dokumentira povijest programskih jezika i drugih eksperimenata jezikom i kodom. Esoteric.codes je 2014. od Creative Capital i Warholu Fundacije primio ArtsWriters.org stipendiju, povodom koje je projekt trenutno razvijan pri New Inc, kulturnom inkubatoru New Muzeja. Objavio je članke pri World Picture Journal, Leonardo, i Media-N Journal, te, između ostalog, predstavljao na SXSW, GLI.TC/H, SIGGRAPH, i Media Art Histories. Bio je umjetnik-rezident pri Pioneer Works, Harvestworks, i Signal Culture, i izlagao je u Whitney Museum, Museau do Chiado, Haus der elektronischen Künste, TRANSFER Gallery, i Higher Pictures. Njegova djela predstavljena su u ArtNews, the New York Times, i the Boston Globe.

Daniel Temkin makes images, programming languages, and interactive pieces that use the machine as a place of confrontation between human thought and logic. His blog and research project esoteric.codes documents the history of programming languages as an art medium and other experiments in language and code. It received the 2014 ArtsWriters.org grant from Creative Capital and the Warhol Foundation and is currently being developed at New Inc, the New Museum’s cultural incubator. Daniel has published with journals including World Picture Journal, Leonardo, and Media-N Journal, and presented at SXSW, GLI.TC/H, SIGGRAPH, and Media Art Histories among others. He has been an artist-in-residence at Pioneer Works, Harvestworks, and Signal Culture, and has exhibited work at the Whitney Museum, Museau do Chiado, Haus der elektronischen Künste, TRANSFER Gallery, and Higher Pictures. His work has been featured in ArtNews, the New York Times, and the Boston Globe.

[danieltemkin.com]
<ODE TO OPENSOURCE – Giuseppe Torre>

Giuseppe Torre – Njegovo djelovanje obuhvaća elektroničke performanse, audiovizualne kompozicije i medijsku umjetnost. U posljednje vrijeme specifično razvija interes za pitanja odnosa umjetnosti i tehnologije, koja su ga dovela do propitkivanja u kojim raznovrsnim formama i silama se istinski kreativni napori mogu materijalizirati, te što su današnje koncepcije autorstva digitalnog medija.
Trenutno predaje pri Sveučilištu u Limericku (Irska). Njegovi istraživački interesi su: a/v performansi, medijska umjetnost, kodiranje u umjetnosti, kritičke studije kodiranja te filozofija umjetnosti.

Giuseppe Torre – His work spans live electronic performances, audiovisual compositions and media art. More recently he has developed a keen interest in the issues arising from the relationships between art and technology; a process that has so far led him to question under what forms and forces truly creative efforts may, or may not, arise and what the notion of authorship in digital media art may refer to.
Currently he’s lecturing at the University of Limerick (Ireland). His research interests are: a/v live performances, media art, coding for arts, critical code studies, philosophy of art.

[giuseppetorre.gitlab.io]
<rouse – Leandro Estrella>

Leandro Estrella je umjetnik u usponu, specifično prisutan na europskoj sceni. Radi i eksperimentira s mnogim materijalima i medijima, s naklonošću prema istraživanju novih tehnologija, koje pridodaje svojim djelima. Posljednjih godina njegovo umjetničko istraživanje bazira se na paradoksalnim poveznicama između kreativne destrukcije i destruktivne kreacije, koje artikulira putem tema kao što su vrijeme i pamćenje.

Leandro Estrella is an emerging artist, particularly prominent on the European scene. He works and experiments with a plurality of materials and media, tending to the exploration of new technologies, which he adds to his artwork. In recent years, his artistic research is based on the paradoxical relationship between creative destruction and destructive creation, which he articulates with other subjects such as time and memory.

[cargocollective.com/leandroestrella]
<Pink Moon – Maja Kalogera>

Maja Kalogera je interdisciplinarna umjetnica koja živi i radi Zagrebu. Pri svojemu radu koristi se novomedijskim alatima, programiranjem, videom, crtežom i prostorom.

Maja Kalogera is an interdisciplinary artist living and working in Zagreb. In her work she utilizes new media tools, programming, video, drawing and space.

[www.wowm.org/maya]
<DEAD POETS SOCIETY – Slobodan Tomić>

Slobodan Tomić – Rođen u Splitu 1960. Diplomirao na ALU u Sarajevu 1984. god., odsjek grafike, u klasi Dževada Hoze. Predaje grafiku i 3d oblikovanje na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Izlaže na mnogobrojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i svijetu. Također sudjeluje na festivalima eksperimentalnog i animiranog filma. Eksperimentira na području grafike, animacije i novih medija. Dobitnik je nekoliko međunarodnih nagrada za grafiku i kratki film.

Slobodan Tomić (Split, 1960) graduated with a Graphic Arts degree from the Academy of Fine Arts in Sarajevo in 1984, Graphic Department, in the art class of professor Dževad Hozo. Since 1985, he has taken part in numerous group and solo exhibitions in Croatia and internationally taking part in festivals of experimental and animated films. He has created a wide range of experiments in the field of graphics, animation and new media. He has obtained several international awards for graphics and short films.
He lives in Split, and is Assistant Professor at the Arts Academy University of Split, where he teaches graphic art and 3D animation.

[www.autoselfgallery.com]

 


 

// free_art_-_source izložba 2018. nastaje u suradnji udruge Filmaktiv i umjetničke organizacije Format C, a realizirana je sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Zagreba, te Zaklade “Kultura nova”, koja financijski podržava programe Filmaktiva i Formata C.

// free_art_-_source 2018 expo is realized in collaboration by Filmaktiv association and Format C art org, financed by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, and the City of Zagreb, in addition to “Kultura Nova” Foundation financially supporting programmes of Filmaktiv and Format C.

 

 

 

Read More