Inquiry Inc. [2019]

“Inquiry Inc.” je kontinuirana programska koncepcija koja u 2019. obuhvaća pet logičkih cjelina međusobno komplementarnih kulturnih aktivnosti koje oslovljavaju i artikuliraju područje digitalnog, nematerijalnog i neprofitnog umjetničkog stvaralaštva recentne novomedijske umjetnosti. Provedba cjelogodišnjeg programa obuhvaća pet lokacija u RH, a namijenjena je širokom spektru primarno lokalnih, ali i transnacionalnih stručnih i općih zajednica, i uvelike utemeljena na bliskim suradnjama s umjetnicima i drugim organizacijama/kolektivima, te transdisciplinarnoj suradničkoj i kritičkoj produkciji. U okviru programa nastala djela, izložbe i diskurzivne teme prikazuju se u formi javno dostupnih internetskih izložbenih postava, fizičkih izložbenih postava produciranih i podržanih djela (u dijalogu s nizom projektnih partnera), te kontinuirano otvorenog poziva za suradničkom i decentralizirajućom umjetničkom/kulturnom koprodukcijom projekata suvremene medijske kulture.

Program “Inquiry Inc.[2019]” podržan je financijskim sredstvima Zaklade “Kultura Nova”, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

fb.com/inqinc/events/

“Inquiry Inc.” is a continuous program enclosing diverse inter-complementary cultural activities addressing and articulating the digital, intangible and non-profit new media art. The 2019 program is located in multiple geographies of the Republic of Croatia, aimed towards a broad spectrum of primarily local, but transnational professions and the general public. It’s largely based on collaborations with artists, organizations and collectives by means of transdisciplinary collaborative critical production. The work and discourse activated by the production is to be distributed in form of offline and online exhibitions, mediated via a series of continuous open calls to participate in a sequence of collaborative and decentralizing cultural productions of contemporary media culture projects.

The “Inquiry Inc.[2019]” program is financially supported by the “Kultura Nova” Foundation, the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the City of Zagreb.

fb.com/inqinc/events/

Pivilion - darknet art mreža

  • (2.1.0) – otvoreni poziv “Pivilion

 

  • (3.1.0) – otvoreni poziv “OC

Rezidencijalni diskurzivni, produkcijski i izlagački program “VR inkubator”

Mreža kritičke digitalne umjetnosti - GAN (radni naziv)

Read More