free_art_-_glitch [archive]


Free-libre_art_-_glitch (FLAG) je umjetnički produkcijski rezidencijalni program koji osigurava vrijeme, prostor, opremu i podršku za suradničke eksperimente i distribuciju znanja o tehnikama umjetnosti greške. Rezidencijalni program poziva umjetnike/ce i kustose/ice, kulturne radnike/ice i DIY entuzijast/kinj/e na suradničko istraživanje i produkciju u domeni novomedijskog umjetničkog eksperimenta. Uz mentore/ice, autori/ce u rezidenciji suradnju ostvaruju razmjenom znanja o tehnikama i metodama koje potiču korištenje inkluzivnih principa u tijeku umjetničkog rada.

Vodeća ideja FLAG programa je produkcija multimedijskog glitch djela, omogućenog otvorenom i transdisciplinarnom umjetničkom suradnjom. Tijek produkcije usmjerava na promišljanje inkluzivnosti digitalne kulture, pitanja zajedničkog produciranja djela, problematiku i širinu prezentacije novomedijskog djela, ideologiju copyleft principa i potencijal održive tehnologije.

Glitch art, ili umjetnost greške, dekonstrukcijom digitalnih zapisa ili fizičkom manipulacijom elektroničkih sklopova preispituje tradicionalnu umjetnost i formu, te koristi estetiku podatkovne i informacijske disfunkcije kao kreativni element. Kao takva može se smatrati i dijelom remix kulture, koja razlama i/ili preoblikuje postojeće uratke i zapise radi nastanka novih umjetničkih djela.

Namjernim induciranjem grešaka u strukturama postojećih digitalnih i analognih objekata – promišljaju se mnogostrukosti (ne)održivosti vlasničke kulture u suvremenoj umjetnosti kao i granice djeljivosti slike. Korištenjem slobodno dostupnog i permisivno licenciranog materijala koji preferira derivatno djelo istih takvih prava, održava se copyleft praksa, čime nastaje inherentno slobodna umjetnost dostupna svima, za uživanje i/ili daljnju uporabu.

Suradničkom DIWO metodologijom potiče se otvorena razmjena znanja o kreiranju greškom, u tijeku kojeg umjetnici/e, uz suradnju i podršku mentora/ica skupnim radom istražuju mogućnosti stvaranja na sjecištu digitalnog i elektroničkog izričaja. U digitalnom aspektu rezidencije koristi se slobodan softver otvorenog koda (FLOSS), a u tijeku analognog dijela produkcije koriste se “zastarjela” tehnologija (CRT TV i sl.) i autorski elektronički sklopovi (npr. AVE MOD V2, recurBOY). Specifično korištenje tehnologije u programu rezidencije proizlazi iz ideološke naklonosti slobodnoj kulturi (Free-culture movement) koja se svojim etosom podudara i s remix i haker kulturom te vodi slobodnijoj distribuciji znanja i održivijoj uporabi postojeće tehnologije (na tragu recycle/reduce/reuse principa i Right to Repair pokreta).

Finalna djela proizašla iz ovog suradničkog programa mogu biti raznih formata (vizualni, multimedijski, hipermedijski i/ili interaktivni postavi), a prikazuju se u obliku suradničke privremene fizičke instalacije u Karlovcu (u organizaciji udruge KA-MATRIX), kao i online, te od 2018. godine i u sklopu izložbenog programa /’fu:bar/ festivala glitch umjetnosti (u vodstvu umjetničke organizacije Format C).
U pritisku pandemije, počev s 2020. godinom, FLAG prilagođava svoju provedbu i uz fizički, boravišni format nadalje se provodi simultano i kao online rezidencija.


Read More